Showing all 2 results

Cầu Giấy

Tòa nhà Kim Hoàn

Ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Cầu Giấy

Zodiac Building

Ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội