Khu công nghiệp

$135

xã Tăng Tiến, Hồng Thái huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

$80

Khu vực Đầm Nhà Mạc, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

$80

Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng

$80

Tứ Minh, thành phố Hải Dương, Hải Dương

$95

Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh