Showing the single result

Ba Đình

Tòa nhà Nikko

Số 27 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội