Showing 1–20 of 42 results

Office

ADG Tower

37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

 

$13

43 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Số 02 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

 

61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

 

$17

48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

$12

Số 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

 

$10

02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Office

Gold Tower

275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Asahi Đang quản lí

Hà Nội

Golden Land

275 Đ. Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

54 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Office

Golden Palm

$15

21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Office

Golden West

$13

Số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

 

$15

27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

 

1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Office

Hei Tower

$12

Số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

 

125 Hoàng Ngân, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Office

HUD Tower

$18

37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

 

$9

62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Office

Rivera Park

69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội